Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Giới thiệu tổng quan về Hàn Quốc

I. Khái quát – Tên nước:Đại Hàn Dân Quốc, gọi tắt là Hàn Quốc. Tên chính thức tiếng Anh là Republic of Korea (ROK).– Thủ đô:Xơ-un (Seoul), dân số 10,385 triệu người (04/2014).– Thành phố lớn: Busan, Daegu, Daejon, Kwangju, Incheon, Ulsan.– Vị trí địa lý: Ở phía Nam Bán đảo Triều Tiên; Đông, Tây, Nam giáp biển; […]